The British Council

EDI - LCCI Recognitions

UCAS (Universities & Colleges Admissions Service) Recognitiona

    Международните сертификати на ЛТИК са признати от широк спектър образователни институции и търговски организации по целия свят. Кандидатите могат да използват сертификатите на ЛТИК като преимущество към документи за кандидатстване към университети, професионални организации и работодатели в частния и държавния сектор.

    Голяма част от университетите във Великобритания и по света приемат тези сертификати като достатъчно входно ниво по езика. Освен това, повечето университети, както в Обединеното кралство, така и в САЩ, приемат квалификациите на ЛТИК като достатъчно ниво на владеене на езика за кандидати, чиито роден език не е английски. Фактът, че сертификатите, които ви предлагаме са приравнени към Общата Европейска Езикова Рамка (ОЕЕР) дава възможност те да бъдат лесно сравнявани във всички европейски центрове при различни образователни стандарти.

    ОСвен за доразвиване на образованието на университетско ниво, сертификатите на ЛТИК са признати и служат като референция при кандидатстване за работа в много професионални организации, големи компании и индустриални асоциации по света, и по този начин представляват важна част от корпоративните схеми за обучение, както и на програмите за контрол на качеството на работа и преназначение. Високата стойност на сертификатите ни се дължи на съответствието им с модерните бизнес отношения и практическата им приложимост.

Download the LCCI International Qualifications Recognitions Document