Международните квалификации на ЛТИК са разработени за да предлагат умения, които са важни за успеха в съвременното изключително безкомпромисно бизнес общество. Чрез намирането на среда между бизнес уменията на кандидата и изискванията на работодателите, и чрез предлагане на достоверни данни за способностите на кандидатите, те получават международно признание от работодателите, образователните институции и професионалните организации по света.

Квалификациите на ЛТИК се предлагат на различни езикови нива, което дава възможност на кандидатите да започнат от най-подходящото за тях ниво при наличните им умения.

Квалификациите на ЛТИК се предлагат в различни професионални полета: