Ispitni odbor Privredne Komore u Londonu već preko sto godina postoji kao međunarodno priznato udruženje za dodelu sertifikata. Od svog osnivanja 1881. godine, LCCI je prepoznao potrebu za poboljšanjem komercijalnog i stručnog sekundarnog obrazovanja uporedo sa unapređenjem znanja stranih jezika. ispitni odbor Privredne komore je osnovan 1887. godine a prvi LCCI ispiti održani su godinu dana kasnije.

Promenljiva struktura privrede i zaposlenosti u Engleskoj i Evropi povećala je potrebu za unapređenjem komercijalnih veština osoblja. Kao odgovor na to, LCCI je dizajnirao seriju stručnih ispita za ocenjivanje sposobnosti kandidata. Danas postoji mreža od više od 5000 registrovanih LCCI centara u preko 100 zemalja širom sveta. Ta mreža se i dalje širi.

Decembra 2002. godine, nakon spajanja sa GOAL-om, LCCI je postao deo EDI-ja, vodećeg provajdera stručnih kvalifikacija i onlajn testiranja.

Danas LCCI sertifikati obuhvataju stručne sertifikate, profesionalne sertifikate, kao i sertifikate u oblasti engleskog jezika, koje priznaje i uvažava veliki broj poslodavaca, vlada i univerziteta širom sveta.

GLOBAL INPUT

is the Italian and Balkan Countries representative for the LCCIEB (London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board).

The company’s head office is in Rome - Italy.

Global Input je neprofitabilna organizacija koja se od 2001. godine uspešno bavi pružanjem usluga obuke predavača.

Njene glavne aktivnosti su:

    • LCCIEB sertifikati za engleski jezik,
    • Dizajniranje kurseva za specijalizovane oblasti engleskog jezika (za lekare, arhitekte, menadžere, itd.),
    • Organizovanje profesionalne obuke za predavače u saradnji sa javnim udruženjima,
    • Organizovanje staža za studente za rad i studije u Evropi.