Britanski Savet

EDI - LCCI priznatost ispita

UCAS (Universities & Colleges Admissions Service) priznatost LCCI ispita

Univerzitet Crne Gore - priznatost LCCI ispita

    LCCI sertifikati priznaje veliki broj obrazovnih ustanova i trgovinskih organizacija širom sveta. Kandidati koriste LCCI sertifikate radi lakšeg prijema u institucije višeg obrazovanja, profesionalna udruženja, kao i radi lakšeg zapošljavanja u privatnim i državnim kompanijama.

    Većina univerziteta u Engleskoj kao i veliki broj univerziteta širom sveta prihvata ove sertifikate kao zadovoljavajući opšti uslov za upis. Pored toga, većina univerziteta u Engleskoj i u svetu prihvata LCCI sertifikate engleskog jezika kao zadovoljavajući uslova za upis onih kandidata kojima engleski nije maternji jezik. Usklađenost ovih sertifikata sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike omogućava njihovo poređenje sa različitim nacionalnim standardima u obrazovnim institucijama širom Evrope.

    Pored toga što im otvaraju put za dalje školovanje, LCCI sertifikati kandidatima olakšavaju ulazak u profesionalna udruženja širom sveta a prihvata ih i veliki broj poslodavaca i industrijskih asocijacija pa oni na taj način čine suštinski deo korporativne obuke kao i programa za proveru znanja zaposlenih i programa za regrutovanje novih radnika. Velika važnost se daje ovim sertifikatima upravo zbog toga što su relevantni za savremeno poslovno okruženje ali i praktično primenljivi.

Download the LCCI International Qualifications Recognitions Document