LCCI međunarodno priznati sertifikati dizajnirani su da kod kandidata razviju veštine neophodne za uspeh u današnjem sve zahtevnijem komercijalnom okruženju. S obzirom da omogućavaju upoređenje sposobnosti kandidata sa potrebama poslodavaca i pružaju pouzdane dokaze o veštinama kandidata, njih priznaju poslodavci, obrazovne instutucije i profesionalna udruženja širom sveta.

LCCI međunarodno priznati sertifikati su dostupni na različitim nivoima, na taj način omogućavajući kandidatima da dobiju sertifikat za postojeći nivo njihovih veština

LCCI sertifikati pokrivaju sledece oblasti: